ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Bão, Áp thấp nhiệt đới
TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 8)

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 8)

13-10-2021
Hồi 04 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ...
TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 8)

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 8)

12-10-2021
Hồi 19 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km...
TIN BÃO KHẨN CẤP (cơn bão số 8)

TIN BÃO KHẨN CẤP (cơn bão số 8)

12-10-2021
Hồi 16 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km...
TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 8)

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 8)

12-10-2021
Hồi 13 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km...
TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 8)

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 8)

12-10-2021
Hồi 04 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 910km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220km...
TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG VÀ THỜI TIẾT HÀ TĨNH NHỮNG NGÀY TỚI

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG VÀ THỜI TIẾT HÀ TĨNH NHỮNG NGÀY TỚI

11-10-2021
Hồi 07 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.
TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Bão Kompasu)

TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Bão Kompasu)

11-10-2021
Hồi 13 giờ ngày 11/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) 110km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.
TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI KHẨN CẤP (Suy yếu từ cơn bão số 7) VÀ TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Bão Kompasu)

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI KHẨN CẤP (Suy yếu từ cơn bão số 7) VÀ TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (Bão Kompasu)

10-10-2021
Hồi 13 giờ ngày 10/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Hải Phòng đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng...
TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO LIONROCK) VÀ TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO LIONROCK) VÀ TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

10-10-2021
Hồi 04 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.
TIN BÃO KHẨN CẤP (cơn bão số 7)

TIN BÃO KHẨN CẤP (cơn bão số 7)

09-10-2021
Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên khu vựa phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.  
TIN BÃO KHẨN CẤP VÀ CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC HÀ TĨNH

TIN BÃO KHẨN CẤP VÀ CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC HÀ TĨNH

09-10-2021
Hiện nay (09/10), bão số 7 đang hoạt động trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc)
TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 7) VÀ TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG Ở HÀ TĨNH

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 7) VÀ TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG Ở HÀ TĨNH

08-10-2021
Hồi 16 giờ ngày 08/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG - CƠN BÃO SÔ 7

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG - CƠN BÃO SÔ 7

08-10-2021
Sáng sớm nay (08/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 năm 2021 và có tên quốc tế là LIONROCK.
TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

07-10-2021
Hồi 13 giờ ngày 07/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.
TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

06-10-2021
Hồi 13 giờ ngày 06/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km...
TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI VÀ TÌNH HÌNH MƯA LỚN KHU VỰC HÀ TĨNH

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI VÀ TÌNH HÌNH MƯA LỚN KHU VỰC HÀ TĨNH

06-10-2021
Hồi 07 giờ ngày 06/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6,...
TIN BÃO KHẨN CẤP VÀ DIỄN BIẾN MƯA TRONG NHỮNG NGÀY TỚI Ở HÀ TĨNH

TIN BÃO KHẨN CẤP VÀ DIỄN BIẾN MƯA TRONG NHỮNG NGÀY TỚI Ở HÀ TĨNH

23-09-2021
Hồi 19 giờ ngày 23/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm...
TIN VỀ CƠN BÃO SỐ 6 VÀ DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI HÀ TĨNH

TIN VỀ CƠN BÃO SỐ 6 VÀ DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI HÀ TĨNH

23-09-2021
Chiều nay (23/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 năm 2021.
TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI VÀ DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI HÀ TĨNH

TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI VÀ DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI HÀ TĨNH

22-09-2021
Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc.
TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ DỰ BÁO MƯA LỚN KHU VỰC HÀ TĨNH

TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ DỰ BÁO MƯA LỚN KHU VỰC HÀ TĨNH

22-09-2021
Hồi 13 giờ ngày 22/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,2-13,2 độ Vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc Đông Bắc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9