ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Bão, Áp thấp nhiệt đới

TIN VỀ CƠN BÃO SỐ 6 VÀ DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI HÀ TĨNH

Đăng ngày 23-09-2021 15:57
1321 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều nay (23/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 năm 2021.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh