ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Bão, Áp thấp nhiệt đới

TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 5 VÀ DỰ BÁO THỜI TIẾT HÀ TĨNH

Đăng ngày 13-09-2021 08:59
854 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tối qua (12/9), bão số 5 suy yếu thành vùng áp thấp ngay trên vùng biển Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh