ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Bão, Áp thấp nhiệt đới

TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI VÀ DỰ BÁO MƯA LỚN TẠI HÀ TĨNH

Đăng ngày 22-09-2021 18:39
998 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh