ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Bão, Áp thấp nhiệt đới

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG - CƠN BÃO SÔ 7

Đăng ngày 08-10-2021 05:42
1564 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng sớm nay (08/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 năm 2021 và có tên quốc tế là LIONROCK.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh