ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Bão, Áp thấp nhiệt đới

TIN BÃO KHẨN CẤP VÀ CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 09-10-2021 10:49
540 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (09/10), bão số 7 đang hoạt động trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc)

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh