ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Bão, Áp thấp nhiệt đới

TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ DỰ BÁO MƯA LỚN KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 22-09-2021 15:52
1087 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hồi 13 giờ ngày 22/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,2-13,2 độ Vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc Đông Bắc.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh