ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Tổng kết thiên tai các năm

TỔNG KẾT THIÊN TAI NĂM 2021

Đăng ngày 24-08-2022 11:31
513 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thời tiết mùa mưa, bão lũ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tương đối thuận lợi, hầu như ít bị ảnh hưởng do thiên tai bão, lũ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác có nguồn gốc từ khí tượng thủy văn.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh