ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Tổng kết thiên tai các năm

TỔNG KẾT THIÊN TAI NĂM 2018

Đăng ngày 16-07-2021 17:03
710 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhìn chung, thời tiết, thủy văn trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 diễn ra tương đối thuận lợi, các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm (TBNN), cũng như ít hơn năm 2017. Năm 2018, khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng bởi các loại hình thiên tai như: nắng nóng xuất hiện ít, không kéo dài nhiều ngày và cường độ không gay gắt; các đợt không khí lạnh không nhiều và cường độ cũng không mạnh nên rét đậm, rét hại cũng như các đợt mưa lớn xảy ra trong năm ít, các hiện tượng như dông lốc, sét... xảy ra trên địa bàn ít hơn những năm gần đây. Sau đây là những thiên tai có nguồn gốc khí tượng thuỷ văn xuất hiện trong năm 2018.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh