ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Tổng kết thiên tai các năm

TỔNG KẾT THIÊN TAI NĂM 2019

Đăng ngày 16-07-2021 16:52
1584 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhìn chung, diễn biến thời tiết và thủy văn trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 tương đối thuận lợi, các hiện tượng khí tượng thủy văn (KTTV) nguy hiểm xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm (TBNN), cũng như ít hơn năm 2018, là một năm có nhiệt độ tương đối cao (tại Hương Khê đã có mức nhiệt vượt lịch sử vào ngày 20/4 nhiệt độ cao nhất là 43,4 độ C cao hơn số liệu lịch sử năm 1992 là 0,8 độ C). Các đợt rét đậm, rét hại diễn ra không nhiều và không kéo dài.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh