ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Cơ sở dữ liệu
TỔNG KẾT THIÊN TAI NĂM 2021

TỔNG KẾT THIÊN TAI NĂM 2021

24-08-2022
Thời tiết mùa mưa, bão lũ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tương đối thuận lợi, hầu như ít bị ảnh hưởng do thiên tai bão, lũ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác có nguồn gốc từ khí tượng thủy văn.
TỔNG KẾT THIÊN TAI NĂM 2018

TỔNG KẾT THIÊN TAI NĂM 2018

16-07-2021
Nhìn chung, thời tiết, thủy văn trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 diễn ra tương đối thuận lợi, các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm (TBNN), cũng như ít hơn năm 2017. Năm 2018, khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng bởi các loại hình thiên tai như: nắng nóng...
TỔNG KẾT THIÊN TAI NĂM 2020

TỔNG KẾT THIÊN TAI NĂM 2020

16-07-2021
Năm 2020 thời tiết, thủy văn trên cả nước nói chung và các tỉnh miền Trung nói riêng, trong đó có Hà tĩnh diễn ra vô cùng khốc liệt đã gây ra thảm họa lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất lịch sử tại các tỉnh miền trung, đặc biệt là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và...
TỔNG KẾT THIÊN TAI NĂM 2019

TỔNG KẾT THIÊN TAI NĂM 2019

16-07-2021
Nhìn chung, diễn biến thời tiết và thủy văn trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 tương đối thuận lợi, các hiện tượng khí tượng thủy văn (KTTV) nguy hiểm xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm (TBNN), cũng như ít hơn năm 2018, là một năm có nhiệt độ tương đối cao (tại Hương Khê đã có mức nhiệt vượt...
1