ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
02/02/2023 10:47:00
Tổng kết thời tiết những ngày qua: Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm kết hợp với trường phân kỳ trên cao do đó từ ngày 29/01 – 01/02 toàn tỉnh thời tiết nắng ráo, các khu vực không mưa, ngày trời nắng, nền nhiệt độ ban...
27/01/2023 20:12:00
Thời tiết những ngày qua: Trong những ngày vừa qua, do nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên nhìn chung thời tiết rét nhưng nắng ráo, riêng ngày 24 và ngày 27/01 (mồng 3 và mồng 6 tết) do có không khí lạnh tăng cường nên có mưa, có nơi mưa...
22/01/2023 14:24:00
Ngày hôm qua (21/1) và ngày hôm nay (22/1) (tức ngày 30 và 01 tết) khu vực Hà Tĩnh thời tiết tốt, phổ biến không mưa, ngày có lúc hửng nắng, trời rét về đêm và sáng.
20/01/2023 10:12:00
Ngày hôm qua (19/1 – tức ngày 28 tết) không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa mưa nhỏ nhiều nơi từ chiều tối và đêm qua. Nền nhiệt độ tăng nhẹ, đêm qua các khu vực trong tỉnh phổ biến 14.2 – 15.0 độ C. Trời rét đậm.
17/01/2023 14:54:00
24h qua, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh nên khu vực trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Bắc đến đông bắc cấp 2- cấp 3. ̣ Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ngày hôm nay phổ biến từ 12,8 - 14,1 độ C.
15/01/2023 10:08:00
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và chiều nay khả năng ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.