ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
21/06/2024 08:18:00
Ngày hôm qua (20/6), khu vực Hà Tĩnh đã có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37,2 – 39,2°C, riêng Hương Khê 40,1°C. Độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến từ 42 – 58%.
20/06/2024 07:54:00
Ngày hôm qua (19/6), khu vực Hà Tĩnh có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 38,9 – 39,5°C, riêng huyện Kỳ Anh, Hương Sơn nhiệt độ thấp hơn và phổ biến từ 36,2°C - 37,7°C. Độ ẩm thấp nhất ngày...
18/06/2024 14:22:00
Trưa nay (18/6), hầu khắp khu vực Hà Tĩnh có nắng nóng. Nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay phổ biến 35,8 – 36,7°C; Riêng Hương Sơn 34,4°C. Độ ẩm lúc 13 giờ từ 49 – 59%.
17/06/2024 09:33:00
Những ngày qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh không có mưa, gió tây nam gây hiệu ứng phơn làm độ ẩm trong không khí giảm xuống thấp, ban đêm trời oi bức khó chịu, ban ngày trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất các khu...
17/06/2024 07:58:00
Ngày hôm qua (16/6), toàn tỉnh nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến 38,3 – 38,7°C; Riêng Hương Khê 40,6°C. Độ ẩm thấp nhất ngày từ 38 - 52%.
13/06/2024 07:53:00
Ngày hôm qua (12/6), khu vực Hà Tĩnh có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35,3 – 36,9°C; Riêng Hương Khê 37,9°C. Độ ẩm thấp nhất ngày 44 - 56%.