ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Đăng ngày 07-10-2022 16:14
72 Lượt xem
Xem cỡ chữ

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua: Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh