ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

DIỄN BIỄN TÌNH HÌNH NẮNG NÓNG NHỮNG NGÀY TỚI Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 02-04-2024 09:56
371 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày hôm qua (01/4), hầu khắp các khu vực trong tỉnh xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38,6 - 39,5 độ C, riêng Tp Hà Tĩnh 40,5 độ C và Hương Khê 40,1 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 26 - 36%. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 giờ đến 18 giờ.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh