ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi góp ý xin liên hệ:
1. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 07, Nguyễn Hữu Thái, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393855833 - 02393690898

2. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 66, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3850 288