ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TÌNH HÌNH NẮNG NÓNG TẠI KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 04-04-2024 11:00
405 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày hôm qua (03/4), khu vực Hà Tĩnh duy trì nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38,6 - 39,9 độ C, riêng Tp Hà Tĩnh 40,2 độ C và Hương Sơn 40,5 độ C; độ ẩm không khí thấp nhất 34 - 44%.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh