ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Đăng ngày 22-03-2022 15:44
103 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (22/3), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến gần đến vùng biên giới phía Bắc nước ta.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh