ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 06-05-2024 10:47
54 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: khu vực Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 - 48mm, có nơi to hơn. Một số trạm đo mưa tự động có lượng mưa lớn hơn như sau: Hồ Xuân Hoa (Nghi Xuân): 98mm, Thạch Xuân (Thạch Hà): 82mm, Hồ Đá Hàn: 75mm, Hương Quang: 74mm, Hương Khê: 61mm, Cẩm Nhượng 74 mm…

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh