ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Dự báo, cảnh báo

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY KHU VỰC TỈNH HÀ TĨNH

Đăng ngày 06-05-2024 10:22
55 Lượt xem
Xem cỡ chữ

1. Tình hình mưa đã qua: Trong 06 giờ qua (từ 08h/06/5 - 14h/06/5), khu vực Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 48mm, có nơi to hơn. Một số trạm đo mưa tự động có lượng mưa lớn hơn như sau: Hồ Xuân Hoa (Nghi Xuân): 98mm, Thạch Xuân ( Thạch Hà): 82mm, Hồ Đá Hàn: 75mm, Hương Quang: 74mm, Hương Khê: 61mm.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh