ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

THỦY TRIỀU

Đăng ngày 10-12-2021 16:47
5084 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thủy triều là gì, chu kỳ triều là gì, chế độ triều là gì?

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh