ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

EL NINO, LA NINA LÀ GÌ ? CÁCH XÁC ĐỊNH EL NINO, LA NINA? ẢNH HƯỞNG CỦA EL NINO, LA NINA ĐẾN THỜI TIẾT, THIÊN TAI

Đăng ngày 03-07-2024 09:40
505 Lượt xem
Xem cỡ chữ

“El Nino” là từ được dùng để chỉ hiện tượng nóng lên của lớp nước biển bề mặt khu vực xích đạo và nhiệt đới Đông Thái Bình Dương kéo dài khoảng 5-6 tháng trở lên. Ngược với hiện tượng El Nino là hiện tượng La Nina, chỉ hiện tượng khi lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường, kéo dài một khoảng thời gian.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh