ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

Thế nào là mưa lớn diện rộng

Đăng ngày 17-11-2021 10:43
287 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thế nào là mưa lớn diện rộng ?

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh