ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

SỰ DI CHUYỂN CỦA BÃO THEO MÙA

Đăng ngày 18-01-2022 16:31
325 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tại sao thời kỳ đầu mùa (tháng 5 - 8), bão thường di chuyển lên phía Bắc? Thời kỳ cuối mùa (tháng 9 - 11), bão thường di chuyển xuống phía Nam nước ta?

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh