ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

SÓNG BIỂN

Đăng ngày 16-12-2021 15:58
8177 Lượt xem
Xem cỡ chữ

1.Sóng biển là gì?

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh