ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

Phòng, chống hạn hán

Đăng ngày 15-09-2021 06:48
164 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh