ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

Ngập lụt

Đăng ngày 10-12-2021 16:01
499 Lượt xem
Xem cỡ chữ

1. Ngập lụt là gì?

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh