ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

Nắng nóng

Đăng ngày 10-11-2021 15:18
228 Lượt xem
Xem cỡ chữ

1. Thời tiết như thế nào được gọi là nắng nóng ? Nắng nóng là hiện tượng thời tiết khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày vượt quá 35 độ C.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh