ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

LỐC XOÁY

Đăng ngày 18-01-2022 15:30
1120 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Lốc xoáy là gì? Lốc là luồng gió xoáy có sức gió mạnh tương đương với sức gió của bão nhưng được hình thành và tan trong thời gian ngắn, phạm vi hoạt động hẹp từ vài km2 đến vài chục km2.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh