ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

KIẾN THỨC VỀ THỦY VĂN

Đăng ngày 09-12-2021 16:51
1087 Lượt xem
Xem cỡ chữ

1.Thủy văn là gì?

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh