ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

KIẾN THỨC VỀ DÔNG, SÉT

Đăng ngày 18-01-2022 16:29
3215 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sét là gì? Sét là hiện tượng phóng điện trong đám mây, giữa các đám mây với nhau hoặc giữa đám mây với mặt đất.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh