ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

Hiệu ứng phơn

Đăng ngày 10-11-2021 15:31
7253 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiệu ứng phơn (hay gió khô nóng) là gì ?

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh