ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

Cấp báo động lũ

Đăng ngày 02-12-2021 16:29
2632 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Cấp báo động lũ, vậy cấp báo động lũ là gì, có mấy cấp báo động và mức độ tác động của từng cấp lũ?

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh