ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

CÁC HIỆN TƯỢNG HẢI VĂN NGUY HIỂM

Đăng ngày 16-12-2021 16:19
2212 Lượt xem
Xem cỡ chữ

1. Nước dâng do bão là gì?

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh