ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Phổ biến kiến thức

Các đại lượng biểu thị dòng chảy trên sông ngòi.

Đăng ngày 30-11-2021 14:20
1258 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Các đại lượng biểu thị dòng chảy sông ngòi là gì?

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh