ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Khí tượng, thủy văn

TÌNH HÌNH THỜI TIẾT HÀ TĨNH 24 GIỜ QUA VÀ DỰ BÁO MƯA NHỮNG NGÀY TỚI

Đăng ngày 18-10-2021 09:02
829 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đêm qua, các huyện Thạch Hà, Tp Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Tx Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, các khu vực khác phổ biến dưới 50mm

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh