ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Khí tượng, thủy văn

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 6 NGÀY TỚI (Từ ngày 16/9 - 21/9/2022)

Đăng ngày 15-09-2022 09:25
1359 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tổng kết thời tiết những ngày qua: Từ trưa ngày 10/9 thời tiết trên toàn khu vực tốt lên, mưa giảm hẳn, hầu khắp các khu vực không có mưa, từ ngày 11 - 14/9 nắng xuất hiện trở lại với số giờ nắng tăng dần lên 7 – 9 giờ kéo theo nền nhiệt độ tăng với nhiệt độ cao nhất ngày các khu vực tăng lên 32 – 34 độ C, nhiệt độ thấp nhất ngày dao động từ 24 – 26 độ C. Độ ẩm 80 – 88%.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh