ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Khí tượng, thủy văn

TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO RÉT HẠI

Đăng ngày 24-01-2024 09:41
154 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (24/01), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên toàn tỉnh trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ lúc 07 giờ phổ biến từ 10,3 – 12,3 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh