ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Khí tượng, thủy văn

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ DỰ BÁO MƯA LỚN Ở HÀ TĨNH

Đăng ngày 17-10-2021 17:16
845 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hôm nay (17/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi trong tỉnh, vùng ven biển quan trắc được gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh