ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Khí tượng, thủy văn

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT

Đăng ngày 25-12-2021 09:54
379 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (25/12), bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Bắc Bộ

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh