ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Khí tượng, thủy văn

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ RÉT

Đăng ngày 17-02-2022 15:57
577 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (17/02), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh