ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Khí tượng, thủy văn

TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Đăng ngày 14-05-2022 15:42
263 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (14/5), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh