ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Khí tượng, thủy văn

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 17-06-2022 08:13
1286 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày hôm qua (16/6), toàn tỉnh đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày các khu vực phổ biến 35,1 – 36,4°C. thời gian có nhiệt độ trên 35,0°C phần lớn các khu vực đều kéo dài từ 12 - 16h. Độ ẩm thấp nhất ngày dao động từ 42 – 55%.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh