ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Khí tượng thủy văn

TÌNH HÌNH NẮNG NÓNG TẠI HÀ TĨNH

Đăng ngày 20-06-2021 16:39
894 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hà Tinh đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt trong tháng 6. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa hôm nay quan trắc được tại các khu vực trong tỉnh cao hơn nhiêt độ 13 giờ trưa hôm qua từ 0,3 - 1,0 độ C, phổ biến 36,7 - 37,2 độ C, riêng Hương Khê 38,8 độ C, tp Hà Tĩnh 38,0 độ C; độ ẩm thấp nhất 40 - 51%.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh