ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Bão, Áp thấp nhiệt đới

TIN SIÊU BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG VÀ TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Đăng ngày 16-12-2021 15:34
2626 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay trên bờ biển miền Trung Phi-líp-pin, có một cơn siêu bão với sức gió mạnh nhất đạt cấp 16, giật trên cấp 17.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh