ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Khí tượng thủy văn

TIN NẮNG NÓNG GAY GẮT Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 21-06-2021 09:32
415 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày hôm qua (20/6), Hà Tĩnh duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất các khu vực phổ biến 37,2 - 38,2 độ C, riêng Hương Khê 39,6 độ C, tp Hà Tĩnh 39,5 độ C; độ ẩm thấp nhất 40 - 51%.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh