ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Hạn hán, xâm nhập mặn

TIN NĂNG NÓNG CỤC BỘ Ở HÀ TĨNH TỪ NGÀY 10 ĐÊN NGÀY 17/5

Đăng ngày 09-05-2021 08:43
1006 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay (09/5), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh