ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Hạn hán, xâm nhập mặn

TIN DỰ BÁO NẮNG NÓNG Ở KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 24-04-2022 08:41
385 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày hôm qua (23/4), nhiệt độ ở các khu vực trong tỉnh tăng nhanh, nhiệt độ cao nhất từ 31,8 - 34,7 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 60 - 73%.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh