ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Thông báo KTTV

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN VÀ CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 05-10-2021 10:04
234 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đêm qua (04/10), toàn khu vực có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 04/10 đến 07 giờ ngày 05/10 các khu vực phổ biến dưới 10mm, riêng Chu Lễ 30mm, Hương Khê 20mm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh