ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Trang chủ Bão, Áp thấp nhiệt đới

TIN CUỐI CÙNG VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI VÀ DỰ BÁO DIỄN BIẾN MƯA LỚN KHU VỰC HÀ TĨNH

Đăng ngày 27-10-2021 16:26
1998 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ chiều nay 27/10/2021, lượng mưa và diện mưa tại Hà Tĩnh có xu thế tăng dần

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh